home
ad

Nieuwe Europese normen voor kwaliteit van houtpellets. 

Vanaf 2010 zijn er nieuwe Europese standaarden van toepassing voor houtpellets. Deze zal de verwarring tussen DIN-normen, Ö-normen en individuele normen op de verschillende markten beëindigen. Drie kwaliteitsnormen gaan voor heel Europa gelden: www.dewildevalk.nl

Kwaliteitsnorm A1 - de strengste norm www.dewildevalk.nl

A1 is de kwaliteit voor gebruik in pelletketels en pelletkachels voor particulier gebruik. Deze hebben de strengste waarden, welke voornamelijk ontleend zijn aan de DIN-Plus norm en de Ö-norm M7135. A1 houtpellets hebben een maximale asopbrengst van 0,5% (naaldhout) tot 0,7% (andere houtsoorten zoals eik, beuk, berk, meranti, enzovoorts). De nieuwe norm bevat nu ook een waarde voor de stortdichtheid van pellets (gestort gewicht per volume-eenheid). Het soortelijk gewicht wordt niet meer opgenomen. Voorts zijn er nog wat minder belangrijke wijzigingen.

Kwaliteitsnorm A2 - minder kritische kwaliteit www. - dewildevalk.nl

A2 is de kwaliteit waar een maximale asopbrengstvan 1,5% is toegestaan. Bijvoorbeeld geschikt voor toestellen die zowel houtpellets als houtsnippers kunnen verstoken en wat minder kritisch zijn op de kwaliteit van brandstof.

Kwaliteitsnorm B - industriële normwww.dewildevalk.nl

Dit zijn industriepellets. Deze worden voornamelijk gebruikt in industriële installaties. Denk hierbij aan zeer grote verbrandingsinstallaties of als bijstook in elektriciteitscentrales. De eisen zijn minder. De asopbrengst is beduidend hoger omdat in industriepellets ook schors en zo verwerkt kan worden.

Ga naar onze Shop om verder te gaan met uw bestelling.

Europese normen voor kwaliteit van houtpellets