home
ad

Houtpellets zijn CO2 -neutraal omdat bij de verbranding van houtpellets evenveel CO2  vrijkomt als de boom gedurende zijn groei heeft opgenomen uit het milieu. Per saldo komt er dus geen extra CO2 in de atmosfeer! Een stuk hout laten “weg rotten” of laten verbranden, geeft dezelfde CO2 waarde terug aan de natuur. Hout verbrandt als duurzame grondstof CO2-neutraal en is juist met de stijgende energieprijzen een interessant alternatief voor olie en gas. 

Het duurzame alternatief

Hout is als duurzame grondstof altijd beschikbaar. Want het potentieel van duurzame land-en bosbouw is in andere landen bij lange na nog niet uitgeput. Alleen al in Duitsland, staan ​​voor de teelt van energiegewassen meer dan drie miljoen hectare grond beschikbaar. Per hectare, afhankelijk van de soort, kan een energie-opbrengst van 5000 liter stookolie worden bereikt.

Ga naar onze Shop om verder te gaan met uw bestelling.